Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE

Dzień Kobiet !Najlepsze życzenia z okazji Dnia Pięknych Kobiet wszystkim trenerkom: Hannie Kurczyk, Jadwidze Zieleńskiej-Starzec, Agnieszce Wójcik, Eli Jakubczyk; Zarządowi: Karolinie Jojko i Kindze Polner, pracownikom biura: Pani Jadzi Pajda-Bubula, Magdzie Serwickiej, a także zawodniczkom wszystkich sekcji sportowych i paniom zaangażowanym w codzienne sprawy WSSiRN "START" składa Prezes Piotr Szymala oraz Zastępca prezesa Michał Gumiński.