Walne Zebranie Delegatów WSSiRN „Start”!

W sobotę 10 września 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów WSSiRN „START”, podczas którego wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:
Piotr Szymala – prezes
Michał Gumiński – wiceprezes
Karolina Jojko – sekretarz
Mirosław Jakubczyk – członek
Ryszard Plinta – członek
Dariusz Ścigany – członek
Marek Ciszyński – członek

Podczas Zebrania podjęto uchwałę o nadaniu byłemu Prezesowi WSSiRN „START” – Henrykowi Pięcie – godności Honorowego Członka Stowarzyszenia.

Byłym członkom Zarządu – Piotrowi Szymali, Michałowi Gumińskiemu, Elżbiecie Jakubczyk, Henrykowi Pięcie, Ryszardowi Plincie, Jolancie Thiel, Markowi Ciszyńskiemu oraz byłym członkom Komisji Rewizyjnej – Agnieszce Sudzie, Maciejowi Krężlowi i Mateuszowi Michalskiemu składamy serdeczne podziękowanie za 5 lat pracy na rzecz Stowarzyszenia.

Partnerzy

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE