Boccia

Sekcja Boccia Mikołów

Miejsce treningów: Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Mikołów ul.Gliwicka 366
Treningi: wtorek, sobota 16:00-18:00
Trener: Krzysztof Sacha

Zawodnicy sekcji Bocci w ostatnich dwóch latach brali udział w:
Eliminacjach do MP w Boccii 2018
Międzynarodowym Turnieju Boccii „Prometeus-Cup” 2018 i 2019
W w/w turniejach brali udział: Anna Cymorek, Krystian Durlej, Michał Tomanek, Malwina Białogłowska, Agnieszka Bukowska, Wiesława Domagała.

Partnerzy

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE